Question: Text-To-Speech

To create an offer we will need following specifications:

If you desire verification through a password or a speech

Rough estimation of verified individuals (size of the database) and number of verifications per day

Verification via telephone channel or other form (format and data quality)

Do you require connection to your own IVR or you`d like to use SpeechTech´s one

Voluntarily more quotation details (technical limitations, required structure, output acces via API etc.)

  Question: MegaWord

  To create an offer we will need following specifications:

  If you desire verification through a password or a speech

  Rough estimation of verified individuals (size of the database) and number of verifications per day

  Verification via telephone channel or other form (format and data quality)

  Do you require connection to your own IVR or you`d like to use SpeechTech´s one

  Voluntarily more quotation details (technical limitations, required structure, output acces via API etc.)

   Inquiry: Voice Biometrics

   To create an offer we will need following specifications:

   If you desire verification through a password or a speech

   Rough estimation of verified individuals (size of the database) and number of verifications per day

   Verification via telephone channel or other form (format and data quality)

   Do you require connection to your own IVR or you`d like to use SpeechTech´s one

   Voluntarily more quotation details (technical limitations, required structure, output acces via API etc.)

    Inquiry: Voice dialogue systems

    To create an offer we will need following specifications:

    If you desire verification through a password or a speech

    Rough estimation of verified individuals (size of the database) and number of verifications per day

    Verification via telephone channel or other form (format and data quality)

    Do you require connection to your own IVR or you`d like to use SpeechTech´s one

    Voluntarily more quotation details (technical limitations, required structure, output acces via API etc.)

     Inquiry: Videoarchive processing

     To create an offer we will need following specifications:

     If you desire verification through a password or a speech

     Rough estimation of verified individuals (size of the database) and number of verifications per day

     Verification via telephone channel or other form (format and data quality)

     Do you require connection to your own IVR or you`d like to use SpeechTech´s one

     Voluntarily more quotation details (technical limitations, required structure, output acces via API etc.)

      Inquiry: Phone call analysis

      To create an offer we will need following specifications:

      If you desire verification through a password or a speech

      Rough estimation of verified individuals (size of the database) and number of verifications per day

      Verification via telephone channel or other form (format and data quality)

      Do you require connection to your own IVR or you`d like to use SpeechTech´s one

      Voluntarily more quotation details (technical limitations, required structure, output acces via API etc.)

       Inquiry: Subtitling

       To create an offer we will need following specifications:

       If you desire verification through a password or a speech

       Rough estimation of verified individuals (size of the database) and number of verifications per day

       Verification via telephone channel or other form (format and data quality)

       Do you require connection to your own IVR or you`d like to use SpeechTech´s one

       Voluntarily more quotation details (technical limitations, required structure, output acces via API etc.)

        Inquiry

        Before the consultation we would like you to specify following:

        Field of the consultation (from the lis above)

        Your guess of the consultation length, if you know it

        Voluntarily more quotation details (place, time, form etc.)

        Your name, company, e-mail, telephone

         Trophy

         First place in test of dictation sw.
         for czech language.

         Magazine CHIP 06/2015 review

         SpeechTech Products

         Services

         Voice
         dialog
         systems
         development
         More info
         • analysis and feasibility study of given task
         • creation and development of dialog system
         • automatic evaluation of voice dialog systems
         Speech technology consultations More info
         • recognition and synthesis of voice analyses
         • creation of voice recognition acoustic models
         • text processing
         • dialog systems
         Transcription of speech More info
         • manual record transcription
         • automatic transcription for different fields
         • manual transcription with categorization
         • economically interesting solution

         Support

          About us

          Since the year 2000 our company SpeechTech, s.r.o. helps its clients with implementing voice technology which is based mainly on transcription of speech to text, text to speech and phone call analysis. We are able to provide everything from basic modules for voice technology to complex solutions adapted specifically to customer`s needs including consulting and technical support.

          Our voice dictation transcribtion technology serves its user in many fields especially as a much appreciated feature in medicine for medical record writing, in justice and company minutes.

          From the year 2015 we have been providing subtitles for live streaming of television programs and shows for example, Otazky Vaclava Moravce, Hyde Park, selected sport programs etc, which you can watch on Ceska televise or teletext page 888.

          Our main partners:

          Novasoft ntis

          Výzkum a vývoj je prováděn v úzké spolupráci s Fakultou aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni v rámci rámcové smlouvy o spolupráci, společných projektů a objednávek smluvního výzkumu.

          Current project

          TTS-TEACH2

          Development of advanced TTS system

          Projekt ve spolupráci s firmou Lingea s.r.o. se zabývá výzkumem a vývojem nových metod počítačové syntézy řeči využívajících metody hlubokého učení (tzv. deep learning) pro generování hlasu pomocí neuronových sítí ke zkvalitnění výuky cizích jazyků. Potenciál uměle vygenerovaných hlasů je v projektu napřen do zkvalitnění českého, ale šířeji středoevropského jazykového vzdělávání. Zároveň reagujeme na soudobý příklon k e-learningu a potřebě pracovat s kvalitními hlasy rodilých mluvčích.

          Fond of European union

          Contact

          SpeechTech, s.r.o.

          Hodonínská 61
          323 00 Plzeň

          IČO: 25247930
          DIČ: CZ25247930

          Kancelář Technická

          Evropské centrum excelence NTIS
          Technická 8
          301 00 Plzeň

          Kancelář Morseova

          Morseova 5
          301 00 Plzeň

          speechtech.cz