Dotaz: Text-To-Speech

K vytvoření nabídky od Vás budeme potřebovat upřesnit několik detailů.

Máte zájem o verifikaci heslem nebo volnou řečí během projevu?

Jaký je hrubý odhad počtu ověřovaných osob a počet ověření za den?

Bude třeba ověření telefonním kanálem nebo jinou formou? Jaký je požadovaný formát a kvalita dat?

Požadujete napojení na vlastní IVR nebo chcete využít IVR firmy SpeechTech?

Další podrobnosti poptávky:
technická omezení, požadovaná architektura, přístup přes API k výsledkům apod.

Dotaz: MegaWord

K vytvoření nabídky od Vás budeme potřebovat upřesnit několik detailů.

Máte zájem o verifikaci heslem nebo volnou řečí během projevu?

Jaký je hrubý odhad počtu ověřovaných osob a počet ověření za den?

Bude třeba ověření telefonním kanálem nebo jinou formou? Jaký je požadovaný formát a kvalita dat?

Požadujete napojení na vlastní IVR nebo chcete využít IVR firmy SpeechTech?

Další podrobnosti poptávky:
technická omezení, požadovaná architektura, přístup přes API k výsledkům apod.

Poptávka: Hlasová Biometrie

K vytvoření nabídky od Vás budeme potřebovat upřesnit několik detailů.

Máte zájem o verifikaci heslem nebo volnou řečí během projevu?

Jaký je hrubý odhad počtu ověřovaných osob a počet ověření za den?

Bude třeba ověření telefonním kanálem nebo jinou formou? Jaký je požadovaný formát a kvalita dat?

Požadujete napojení na vlastní IVR nebo chcete využít IVR firmy SpeechTech?

Další podrobnosti poptávky:
technická omezení, požadovaná architektura, přístup přes API k výsledkům apod.

Poptávka: Hlasové dialogové systémy

K vytvoření nabídky od Vás budeme potřebovat upřesnit několik detailů.

Máte zájem o verifikaci heslem nebo volnou řečí během projevu?

Jaký je hrubý odhad počtu ověřovaných osob a počet ověření za den?

Bude třeba ověření telefonním kanálem nebo jinou formou? Jaký je požadovaný formát a kvalita dat?

Požadujete napojení na vlastní IVR nebo chcete využít IVR firmy SpeechTech?

Další podrobnosti poptávky:
technická omezení, požadovaná architektura, přístup přes API k výsledkům apod.

Poptávka: Zpracování videoarchívu

K vytvoření nabídky od Vás budeme potřebovat upřesnit několik detailů.

Máte zájem o verifikaci heslem nebo volnou řečí během projevu?

Jaký je hrubý odhad počtu ověřovaných osob a počet ověření za den?

Bude třeba ověření telefonním kanálem nebo jinou formou? Jaký je požadovaný formát a kvalita dat?

Požadujete napojení na vlastní IVR nebo chcete využít IVR firmy SpeechTech?

Další podrobnosti poptávky:
technická omezení, požadovaná architektura, přístup přes API k výsledkům apod.

Poptávka: Analýza hovorů

K vytvoření nabídky od Vás budeme potřebovat upřesnit několik detailů.

Máte zájem o verifikaci heslem nebo volnou řečí během projevu?

Jaký je hrubý odhad počtu ověřovaných osob a počet ověření za den?

Bude třeba ověření telefonním kanálem nebo jinou formou? Jaký je požadovaný formát a kvalita dat?

Požadujete napojení na vlastní IVR nebo chcete využít IVR firmy SpeechTech?

Další podrobnosti poptávky:
technická omezení, požadovaná architektura, přístup přes API k výsledkům apod.

Poptávka: Titulkování

K vytvoření nabídky od Vás budeme potřebovat upřesnit několik detailů.

Máte zájem o verifikaci heslem nebo volnou řečí během projevu?

Jaký je hrubý odhad počtu ověřovaných osob a počet ověření za den?

Bude třeba ověření telefonním kanálem nebo jinou formou? Jaký je požadovaný formát a kvalita dat?

Požadujete napojení na vlastní IVR nebo chcete využít IVR firmy SpeechTech?

Další podrobnosti poptávky:
technická omezení, požadovaná architektura, přístup přes API k výsledkům apod.

Nezávazná konzultace

Před schůzkou bychom od Vás potřebovali upřesnit několik detailů.

Oblast konzultace

Orientační odhad požadované délky konzultace (pokud víte)

Forma schůzky (osobně, e-mailem, telefonicky)

Návrh termínu a místa schůzky

"

Hlasy jsou kvalitní, můžete si ozkoušet
a vybrat z několika různých. (...) Hlas
intonuje podle interpunkce, zní docela
přirozeně. (...)

Petr Sedlák review TTS aplikace na Google Play

"

Hlasy jsou kvalitní, můžete si ozkoušet
a vybrat z několika různých. (...) Hlas
intonuje podle interpunkce, zní docela
přirozeně. (...)

Petr Sedlák review TTS aplikace na Google Play

"

Hlasy jsou kvalitní, můžete si ozkoušet
a vybrat z několika různých. (...) Hlas
intonuje podle interpunkce, zní docela
přirozeně. (...)

Petr Sedlák review TTS aplikace na Google Play

"

Hlasy jsou kvalitní, můžete si ozkoušet
a vybrat z několika různých. (...) Hlas
intonuje podle interpunkce, zní docela
přirozeně. (...)

Petr Sedlák review TTS aplikace na Google Play

"

Hlasy jsou kvalitní, můžete si ozkoušet
a vybrat z několika různých. (...) Hlas
intonuje podle interpunkce, zní docela
přirozeně. (...)

Petr Sedlák review TTS aplikace na Google Play

Produkty SpeechTech

Služby

Vývoj
hlasových
dialogových
systémů
Více info
 • analýza řešené úlohy a zpracování studie proveditelnosti
 • návrh a tvorba hlasového dialogového systému
 • automatickou evaluaci hlasových dialogových systémů
Konzultace v oblasti hlasových technologií Více info
 • analýza využití systémů rozpoznávání a syntézy řeči
 • tvorba akustických modelů
 • zpracování textu
 • dialogové systémy
Přepis řečových nahrávek Více info
 • manuální přepis nahrávek
 • automatický přepis nahrávek
 • podrobná kategorizace
 • ekonomicky zajímavé řešení

Podpora

O společnosti

Již od roku 2000 se naše společnost SpeechTech, s.r.o. snaží svým klientům pomáhat se zaváděním hlasových technologií založených zejména na převodu mluveného slova do textu či textu na řeč a analýze hovorů. Pro tyto účely jsme schopni nabídnout jak základní moduly pro řečové technologie, tak i komplexní řešení uzpůsobená potřebám svých zákazníkům včetně poradenství a technické podpory.

Naše technologie automatického přepisu mluveného diktátu slouží svým uživatelům v mnoha oblastech, zejména je vítaným pomocníkem ve zdravotnictví při psaní lékařských zpráv, v advokacii či při tvorbě firemních zápisů. Naše práce byla jako core technologie produktu NovaVoice oceněna Křišťálovým diskem posledního ročníku INVEXu a Českou hlavou (2008).

Od roku 2010 titulkujeme v reálném čase živě vysílané televizní pořady (jako např. „Otázky Václava Moravce, „Hyde Park“, vybrané sportovní pořady a další), které můžete sledovat při vysílání České televize na teletextové stránce 888.

Naši partneři:

Novasoft CereProc ntis
Současný projekt

TTS-TEACH2

Metody hlubokého učení pro syntézu řeči jako zdroj invoací ve výuce cizích jazyků

Projekt ve spolupráci s firmou Lingea s.r.o. se zabývá výzkumem a vývojem nových metod počítačové syntézy řeči využívajících metody hlubokého učení pro generování hlasu pomocí neuronových sítí. Syntéza řeči založená na těchto sítích umožní oproti aktuálně používané konkatenační syntéze snadnější, rozsáhlejší a přirozenější modelování lidského hlasu a umožní zásadní inovaci jazykové výuky.
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020235

Fond Evropské unie
Současný projekt

EK-VCELNICE2

Elektronický komunikátor pro práci na včelnici

Projekt si klade za cíl vyvinout a experimentálně ověřit novou technologii v komunikaci pracovníka v terénu s informačním systémem. Jako případ užití byla zvolena práce včelaře, který má během své práce ve včelnici exemplárně ztížené podmínky ovládání zařízení rukama.. Výstupem projektu bude osobní zařízení (nositelné) na bázi dostupných mobilních technologií, které člověku při práci na včelnici zpřístupní informace ze IoT senzorů a z včelařského deníku.
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020315

Fond Evropské unie
Realizovaný projekt

TVPOTAR

Vývoj pokročilých přístupů k vytváření titulků a archivaci TV pořadů a dokumentů

Cílem projektu, ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni, bylo zvýšení kvality titulků vyráběných pro živé televizní vysílání. Současně byl řešen i výzkum a vývoj nových postupů a nástrojů umožňujících nabídnout ucelené řešení výroby, zpracování a aplikace živých titulků. V rámci šesti řešených aktivit projektu bylo dosaženo pěti SW výsledků a jednoho užitného vzoru. Všechny řešené aktivity projektu byly realizovány v praxi a testovány v reálném provozu. Projekt umožnil zvýšení konkurenceschopnosti celého řešení titulkování živých televizních pořadů nabídkou nových technologií a přístupů k problematice živých titulků. Projekt splnil i neekonomický přínos, který představuje rozvoj a zkvalitnění služeb určených pro handicapované (sluchově postižené) diváky.
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004983

Fond Evropské unie

Kontakt

SpeechTech, s.r.o.

Hodonínská 61
323 00 Plzeň

IČO: 25247930
DIČ: CZ25247930

Kancelář Technická

Evropské centrum excelence NTIS
Technická 8
301 00 Plzeň

příjezd od ulice Folmavská
parkování v ulici Technická

Kancelář Morseova

Morseova 5
301 00 Plzeň

parkování před budovou

Vážený uživateli, tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s jejich použitím souhlasíte. Více informací o cookies