Dotaz: Text-To-Speech

K vytvoření nabídky od Vás budeme potřebovat upřesnit několik detailů.

Máte zájem o verifikaci heslem nebo volnou řečí během projevu?

Jaký je hrubý odhad počtu ověřovaných osob a počet ověření za den?

Bude třeba ověření telefonním kanálem nebo jinou formou? Jaký je požadovaný formát a kvalita dat?

Požadujete napojení na vlastní IVR nebo chcete využít IVR firmy SpeechTech?

Další podrobnosti poptávky:
technická omezení, požadovaná architektura, přístup přes API k výsledkům apod.

  Dotaz: MegaWord

  K vytvoření nabídky od Vás budeme potřebovat upřesnit několik detailů.

  Máte zájem o verifikaci heslem nebo volnou řečí během projevu?

  Jaký je hrubý odhad počtu ověřovaných osob a počet ověření za den?

  Bude třeba ověření telefonním kanálem nebo jinou formou? Jaký je požadovaný formát a kvalita dat?

  Požadujete napojení na vlastní IVR nebo chcete využít IVR firmy SpeechTech?

  Další podrobnosti poptávky:
  technická omezení, požadovaná architektura, přístup přes API k výsledkům apod.

   Poptávka: Hlasová Biometrie

   K vytvoření nabídky od Vás budeme potřebovat upřesnit několik detailů.

   Máte zájem o verifikaci heslem nebo volnou řečí během projevu?

   Jaký je hrubý odhad počtu ověřovaných osob a počet ověření za den?

   Bude třeba ověření telefonním kanálem nebo jinou formou? Jaký je požadovaný formát a kvalita dat?

   Požadujete napojení na vlastní IVR nebo chcete využít IVR firmy SpeechTech?

   Další podrobnosti poptávky:
   technická omezení, požadovaná architektura, přístup přes API k výsledkům apod.

    Poptávka: Hlasové dialogové systémy

    K vytvoření nabídky od Vás budeme potřebovat upřesnit několik detailů.

    Máte zájem o verifikaci heslem nebo volnou řečí během projevu?

    Jaký je hrubý odhad počtu ověřovaných osob a počet ověření za den?

    Bude třeba ověření telefonním kanálem nebo jinou formou? Jaký je požadovaný formát a kvalita dat?

    Požadujete napojení na vlastní IVR nebo chcete využít IVR firmy SpeechTech?

    Další podrobnosti poptávky:
    technická omezení, požadovaná architektura, přístup přes API k výsledkům apod.

     Poptávka: Zpracování videoarchívu

     K vytvoření nabídky od Vás budeme potřebovat upřesnit několik detailů.

     Máte zájem o verifikaci heslem nebo volnou řečí během projevu?

     Jaký je hrubý odhad počtu ověřovaných osob a počet ověření za den?

     Bude třeba ověření telefonním kanálem nebo jinou formou? Jaký je požadovaný formát a kvalita dat?

     Požadujete napojení na vlastní IVR nebo chcete využít IVR firmy SpeechTech?

     Další podrobnosti poptávky:
     technická omezení, požadovaná architektura, přístup přes API k výsledkům apod.

      Poptávka: Analýza hovorů

      K vytvoření nabídky od Vás budeme potřebovat upřesnit několik detailů.

      Máte zájem o verifikaci heslem nebo volnou řečí během projevu?

      Jaký je hrubý odhad počtu ověřovaných osob a počet ověření za den?

      Bude třeba ověření telefonním kanálem nebo jinou formou? Jaký je požadovaný formát a kvalita dat?

      Požadujete napojení na vlastní IVR nebo chcete využít IVR firmy SpeechTech?

      Další podrobnosti poptávky:
      technická omezení, požadovaná architektura, přístup přes API k výsledkům apod.

       Poptávka: Titulkování

       K vytvoření nabídky od Vás budeme potřebovat upřesnit několik detailů.

       Máte zájem o verifikaci heslem nebo volnou řečí během projevu?

       Jaký je hrubý odhad počtu ověřovaných osob a počet ověření za den?

       Bude třeba ověření telefonním kanálem nebo jinou formou? Jaký je požadovaný formát a kvalita dat?

       Požadujete napojení na vlastní IVR nebo chcete využít IVR firmy SpeechTech?

       Další podrobnosti poptávky:
       technická omezení, požadovaná architektura, přístup přes API k výsledkům apod.

        Nezávazná konzultace

        Před schůzkou bychom od Vás potřebovali upřesnit několik detailů.

        Oblast konzultace

        Orientační odhad požadované délky konzultace (pokud víte)

        Forma schůzky (osobně, e-mailem, telefonicky)

        Návrh termínu a místa schůzky

         Trophy

         Společnost SpeechTech ve spolupráci s Výzkumným centrem NTIS FAV ZČU
         navrátila pomocí umělé inteligence a s vědomím manželky Ivany Gottové
         hlas Karla Gotta zpět do éteru, aby mohl navždy promlouvat k posluchačům.
         Více na https://gott.rozhlas.cz/.

         Produkty SpeechTech

         Služby

         Vývoj
         hlasových
         dialogových
         systémů
         Více info
         • analýza řešené úlohy a zpracování studie proveditelnosti
         • návrh a tvorba hlasového dialogového systému
         • automatickou evaluaci hlasových dialogových systémů
         Konzultace v oblasti hlasových technologií Více info
         • analýza využití systémů rozpoznávání a syntézy řeči
         • tvorba akustických modelů
         • zpracování textu
         • dialogové systémy
         Přepis řečových nahrávek Více info
         • manuální přepis nahrávek
         • automatický přepis nahrávek
         • podrobná kategorizace
         • ekonomicky zajímavé řešení

         Podpora

          O společnosti

          Již od roku 2000 se naše společnost SpeechTech, s.r.o. snaží svým klientům pomáhat se zaváděním hlasových technologií založených zejména na převodu mluveného slova do textu či textu na řeč a analýze hovorů. Pro tyto účely jsme schopni nabídnout jak základní moduly pro řečové technologie, tak i komplexní řešení uzpůsobená potřebám svých zákazníkům včetně poradenství a technické podpory.

          Naše technologie automatického přepisu mluveného diktátu slouží svým uživatelům v mnoha oblastech, zejména je vítaným pomocníkem ve zdravotnictví při psaní lékařských zpráv, v advokacii či při tvorbě firemních zápisů. Naše práce byla jako core technologie produktu NovaVoice oceněna Křišťálovým diskem posledního ročníku INVEXu a Českou hlavou (2008).

          Mezi naše reference patří zajištění veškerého titulkování živě vysílaných pořadů České televize či automatický přepis obsahu všech vysílacích stanic Českého rozhlasu v reálném čase (veřejně dostupný je např. Plus https://www.mujrozhlas.cz/zive/plus#panel-titulky). Již od roku 2010 titulkujeme v reálném čase živě vysílané televizní pořady ČT (objemově tisíce hodin), které můžete sledovat při vysílání České televize na teletextové stránce 888.

          Přepisujeme také televizní a rozhlasová vysílání (několik desítek kanálů v reálném čase) pro společnosti provádějící jejich monitoring.

          Naši partneři:

          Novasoft ntis

          Výzkum a vývoj je prováděn v úzké spolupráci s Fakultou aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni v rámci rámcové smlouvy o spolupráci, společných projektů a objednávek smluvního výzkumu.

          Současný projekt

          TTS-TEACH2

          Metody hlubokého učení pro syntézu řeči jako zdroj invoací ve výuce cizích jazyků

          Projekt ve spolupráci s firmou Lingea s.r.o. se zabývá výzkumem a vývojem nových metod počítačové syntézy řeči využívajících metody hlubokého učení pro generování hlasu pomocí neuronových sítí. Syntéza řeči založená na těchto sítích umožní oproti aktuálně používané konkatenační syntéze snadnější, rozsáhlejší a přirozenější modelování lidského hlasu a umožní zásadní inovaci jazykové výuky.
          Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020235

          Fond Evropské unie
          Současný projekt

          EK-VCELNICE2

          Elektronický komunikátor pro práci na včelnici

          Projekt si klade za cíl vyvinout a experimentálně ověřit novou technologii v komunikaci pracovníka v terénu s informačním systémem. Jako případ užití byla zvolena práce včelaře, který má během své práce ve včelnici exemplárně ztížené podmínky ovládání zařízení rukama.. Výstupem projektu bude osobní zařízení (nositelné) na bázi dostupných mobilních technologií, které člověku při práci na včelnici zpřístupní informace ze IoT senzorů a z včelařského deníku.
          Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020315

          Fond Evropské unie
          Realizovaný projekt

          TVPOTAR

          Vývoj pokročilých přístupů k vytváření titulků a archivaci TV pořadů a dokumentů

          Cílem projektu, ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni, bylo zvýšení kvality titulků vyráběných pro živé televizní vysílání. Současně byl řešen i výzkum a vývoj nových postupů a nástrojů umožňujících nabídnout ucelené řešení výroby, zpracování a aplikace živých titulků. V rámci šesti řešených aktivit projektu bylo dosaženo pěti SW výsledků a jednoho užitného vzoru. Všechny řešené aktivity projektu byly realizovány v praxi a testovány v reálném provozu. Projekt umožnil zvýšení konkurenceschopnosti celého řešení titulkování živých televizních pořadů nabídkou nových technologií a přístupů k problematice živých titulků. Projekt splnil i neekonomický přínos, který představuje rozvoj a zkvalitnění služeb určených pro handicapované (sluchově postižené) diváky.
          Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004983

          Fond Evropské unie

          Kontakt

          SpeechTech, s.r.o.

          Hodonínská 61
          323 00 Plzeň

          IČO: 25247930
          DIČ: CZ25247930

          Kancelář Technická

          Evropské centrum excelence NTIS
          Technická 8
          301 00 Plzeň

          příjezd od ulice Folmavská
          parkování v ulici Technická

          Kancelář Morseova

          Morseova 5
          301 00 Plzeň

          parkování před budovou

          speechtech.cz